Sözcü Artık Tescilli Bir “Tanınmış Marka!”

KARAR

İtirazın kabulüne ve “SÖZCÜ” markasının “Basılı yayınlar ve dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri” üzerinde sahip olduğu bilinirlik düzeyi nedeniyle tanınmışlığının tespitine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan satırlar, uzunca bir metnin aslında kısa bir özeti sayılabilecek karar kısmına ait. Bu satırlar TürkPatent’in, T/03251 başvuru numaralı  “SÖZCÜ”ibareli marka başvurusu’na  ve  2019-M-8062 numaralı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nca verilen Karara ilişkin son cümle.

Hukuki metinlere aşina olmayanlar için “Türkçe” tercümesini yazalım. Sözcü Gazetesi Basılı yayınlar ve dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri alanlarında artık bir tanınmış markadır.

Yani artık TürkPatent bu alanlarda kendisine yapılacak herhangi bir Sözcü ifadesi taşıyan marka başvurusunu yayına bile çıkartmadan reddedecektir.  Karar konunun tüm taraflarına hayırlı olsun.

Peki nedir bu tanınmış marka? Ne işe yarar?

TürkPatent’in verdiği tanıma göre tanınmış marka; Bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım oluşturan markalar tanınmış markalardır.

Tanınmış markalar günlük hayatımızda tüketicisi olalım ya da olmayalım çok yüksek marka bilinirliği sağlamış markalardır.

Her marka gerekli şartları karşılayabildiği taktirde, tanınmış marka olarak tescil edilebilir. Böylece kendi faaliyet alanı dışındaki alanları da tescil açısından diğer girişimci ve rakiplere kapatabilir.

Dünya ölçeğinde Coca Cola, BP, Mercedes, Apple, Microsoft; Türkiye ölçeğinde de Selpak, Vakko, Ülker, ECA tanınmış markalara örnektir.

Tanınmış markalar sınai mülkiyet konusunda yaşanacak dava konusu olan bir sürtüşmede hak sahibine normal bir markaya oranla daha fazla tazminat talep etme hakkı doğurur.

Markaların 5 yıllık bir süre içinde kullanım şartı vardır. Bu gerekli durumlarda kanıtlanamadığı zaman, markanın iptaline kadar varabilir. Ancak yasa, tanınmış markalar için böyle bir yükümlülük getirmemiştir.

Tanınmış marka sağladığı yasal koruma nedeniyle başka alanlarda yapılacak marka başvurularının da itiraz sonucu engellenmesi hakkını sağlar.

Tanınmış marka statüsünün resmi kamu otoritesi olan TürkPatent tarafından da kabulü, ilgili markanın yasal statüsüne ak olarak ekonomik açıdan da belli bir değeri yaratabildiğinin ispatıdır.

Bu durumda olan bir marka örneğin el değiştirmesi gerektiğinde doğal olarak normal bir markaya oranla daha yüksek bir bedel doğuracaktır.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook

LinkedId