Diğer Mülkiyet Alanları

 

YENİ BİTKİ TÜRLERİ (BİTKİ ISLAHÇI HAKLARI)

Gerek generatif (tohumla üreyen) ve gerekse vegetatif (yumru, fide, fidan, çelik vs ile üreyen) bitkilerde rutin bitki ıslah yöntemleri ile yeni genotipler geliştirilebilir. Bu genotipler, ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılan işlemler sonucu, uygun performans gösterdikleri ve diğer bazı kriterleri yerine getirdikleri takdirde yasal olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edilir. Bu genotipleri geliştirenlere ıslahçı, tescil sonucu elde ettikleri haklara da bitki ıslahçı hakları denir. Tarım ve Orman Bakanlığı hak sahiplerine bitki çeşitlerine göre 25 ila 30 yıl koruma sağlar.

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına ilişkin kanuna buradan ulaşabilirsiniz…

Detaylı bilgi için tıklayınız

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI

Çip, mikroçip, silikon çip, bilgisayar çipi olarak da bilinen entegre devreler, nanometre boyutlarında üretilmiş elektronik devrelerdir. Genel olarak yarı iletken, iletken ve yalıtkan katmanlardan oluşur. 5147 sayılı kanunumuzda entegre devre, içeriğinde en az bir aktif eleman barındırması ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve / ve ya üzerinde bir araya getirilmiş ara ve ya son formdaki bir ürün olarak tanımlanmıştır. Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren görünüm ise entegre devre topoğrafyasını oluşturmaktadır.

Entegre devre topoğrafyası hak sahibine 10 yıllık koruma sağlar. Bu süre;

  • Ticari olarak pazara sürülmesinden itibaren 2 yıl içinde TPK’ya yapılan başvuru ile
  • Ya da piyasaya sürülmeden önce direkt TPK’ya yapılan başvurunun başlangıç tarihinden itibaren başlar. 10. takvim yılının bitiminde de sona ermektedir.

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun için tıklayınız..

TELİF HAKLARI

Bir yazın, bilim ya da sanat yapıtını yaratan kişinin, her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır.

Telif hakları konusundaki düzenlemeler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yapılmıştır. Telif hakları hak sahibi yaşadığı müddetçe ve vefatının ardından 70 yıl boyunca koruma sağlar ve Kültür Bakanlığı tarafından tescil edilir.

Telif Hakkı başvurusu için tarafımıza verilmesi gereken noter onaylı vekaletname için

örnek metne linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Telif_Hakkı_Noter_Onaylı Vekaletname_ Ornek_ Metni

İzleme Formu
Domain Başvurusu

 

Marka Araştırma

 

Facebook

LinkedId