Tanınmış Marka

 

Türk Patent ve Marka Kurumu tanınmış markayı; “bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde tanımlamaktadır.

Tanınmış markalar günlük hayatımızda tüketicisi olalım ya da olmayalım çok yüksek marka bilinirliği sağlamış markalardır.

Her marka gerekli şartları karşılayabildiği taktirde, tanınmış marka olarak tescil edilebilir. Böylece kendi faaliyet alanı dışındaki alanları da tescil açısından diğer girişimci ve rakiplere kapatabilir.

Dünya ölçeğinde Coca Cola, BP, Mercedes, Apple, Microsoft; Türkiye ölçeğinde de Selpak, Vakko, Ülker, ECA tanınmış markalara örnektir.

 

 

 

 

Facebook

LinkedId