Marka Türleri

 

  •  Ticaret Markaları

Var olan 45 adet Marka sınıfından ilk 35 sınıfa kadar tescil edilen markalar, ticaret markası olarak nitelenir. 

  • Hizmet  Markaları

35. sınıf ve sonrasında 45. sınıfa kadar tescilli olan markalar da hizmet markası olarak nitelenir.

  • Ortak Marka

Ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

  •  Garanti Markası

Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır.

  •  Ses Markası

İşletmeler ya da kişiler ile özdeşleşen (Ör: Ürünlerin reklamlarında kullanılan jingle adı verilen kısa müzikler) ve ses ile ifade edilebilen markalardır.

  •  Hareket Markası

Yine işletmeler ya da kişiler ile özdeşleşen, yapıldığı – gösterildiği taktirde marka sahibini niteleyen hareketlerden oluşan marka türüdür. Nusr-et işletmelerinin sahibi olan Nusret Gökçe’nin “tuz ekme” hareketi ülkemizde marka hareketi olarak tescile ilk başvurulan hareket markasıdır.

  • Doku Markası

Genellikle kumaş, suni deri ve ambalaj gibi ürünlerin görünür yüzlerinde bulunan ve zaman içinde işletme ya da kişi ile özdeşleşen dokulardan oluşan markalardır. Ör: Burberry markasının ekose dokusu, kendi başına bir marka haline gelmiştir.

  • Şekil Markası

Bir ürünün ambalajı ya da sunum biçiminden oluşan ayırt edici niteliğin zaman içinde bir marka haline gelmesi durumudur. En çok tanınan ve bilinen örnek Coca Cola içeceğinin insan vücudu formundaki cam şişelerdir.

  • Renk Markası

Mal ya da hizmetlerinin diğerlerinden ayrılması amacıyla belli bir rengi kullanan işletmeler için ilgili renk tonunun zaman içinde sınai mülkiyet açısından bir marka haline gelmesiyle oluşur. Milka çikolatalarının lila rengi bu tür markalar içinde en bilinenidir.

  • Konum Markası

Bir ürün üzerinde yer alan ayırt edici özelliğin ürün üzerindeki konumlandırması zaman içinde sınai mülkiyet açısından da marka niteliği kazanmaktadır. Bu tür markalara Adidas ayakkabılarının üzerinde her iki yanda bulunan 3 çizgili şerit örnek olarak verilebilir.

Bu marka türlerine ek olarak koku, tat (lezzet) multimedya şeklinde nitelenebilecek hareketli görüntüler ve bazı hologramlar da marka olarak tescil edilebilmektedir.

 

 

 

Facebook

LinkedId