Patent Tescil Süreçleri

Patent başvurusu yapabilmek için;

  • Buluş hazırlık klavuzunun doldurulması,
  • Buluşun hangi alanda yenilik getirdiğinin yazıldığı “tarifname“ dokümanının hazırlanması
  • Hangi alanlarda koruma talep edildiğinin detaylıca belirtildiği “istemler”in yazılması
  • Buluşla ilgili teknik çizimlerden oluşan “şekiller”in hazırlanması gerekmektedir.

Dosyanın hazırlanmasından sonra, TPK’na başvuru yapılır. TPK 3 ay içinde dosyayı şekilsel olarak inceler ve başvuruyu kabul eder. Bunun ardından buluş sahibi tarafından patentlenebilirlik araştırma talebi yapılır. Araştırma yaklaşık 6 ay sürer, sonuç olumlu olursa araştırma sonucu bulunan dosyaların detaylı inceleme süreci başlar. İnceleme öncesi, buluş sahibi tarifnamesinde toplamda 3 defa değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yani ilgili buluş 3 kez incelemeye gidebilir.

İncelemede teknik detaylara bakılır. İnceleme süreci de ortalama 6 aydır. İncelemenin ardından buluşla ilgili bilgiler, TPK tarafından patent bülteni adı verilen yayında 3 ay boyunca kamuoyunun görüş ve itirazına açılır. Herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda, buluş patent belgesine hak kazanır.  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda yapılan değişiklikle, patent belgesi almış buluşlar için de 3. kişilere bir itiraz hakkı tanınmıştır.

Başvurudan belge alımına kadar geçen toplam süre yaklaşık 2,5 – 3 yıldır. Patent belgesi hak sahibine 20 yıllık koruma sağlar. 20 Yıllık süre boyunca her yıl düzenli olarak TPK’na ödenmesi gereken harçlar vardır. Harçların ödenmemesi durumunda, patent belgesi geçerliliğini kaybeder.

Facebook

LinkedId