Faydalı Model

Küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarını, buluş ve yenilik yapma konusunda özendirip teşvik etmek amacıyla 52 ülkede uygulanan bir koruma sistemidir.

Faydalı model koruması sağlamak için dünya çapında yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri yeterlidir. Patentlerde olduğu gibi “Buluş basamağı” kriteri, faydalı modelde aranmaz. Bu nedenle daha kısa sürede tescil hakkı elde edilir ve hak sahibine 10 yıllık koruma sağlar.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununu ile faydalı model başvuruları da patentlenebilirlik araştırmasına tabi tutulur. Faydalı model tescil süreci başvurudan itibaren yaklaşık 1,5 yıl içinde tamamlanır.

– Kimyasal ve biyolojik maddelere veya kimyasal ve biyolojik usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,

– Eczacılıkla ilgili maddelere veya eczacılıkla ilgili usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar, 

–  Usuller veya bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,

– Biyoteknolojik buluşlar, faydalı model belgesi ile korunamazlar.

 

Facebook

LinkedId