Marka Nedir ?

Sınai mülkiyet açısından “Marka”: bir işletmenin ürettiği ya da sattığı mal ve hizmetleri diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan her türlü; sözcük, şekil, renk, harf, sayı, sesler, hareket, koku veya ambalajdan ibaret olabilen İŞARETTİR.

Markalar tescil edildikleri andan itibaren 10 yıllık koruma altına girer. Hak sahipleri tarafından her 10 yılda bir ilgili harcın ödenmesi suretiyle yenileme yapılarak sonsuza kadar korunabilirler.

Tescilli markalar diğer ürün ya da hizmetler gibi satılabilirler, lisanslama yoluyla başkalarına kiralanabilirler, miras yoluyla başka kuşaklara aktarılabilir.

Marka tesciline engel haller (Mutlak Red Nedenleri):

Sınai mülkiyet kanununun 5. Maddesi gereğince aşağıda ifade edilen durumlarda, TÜRK Patent ve Marka Kurumu (TPK) marka başvurusunu mutlak olarak reddedecektir.  

Facebook

LinkedId